Co to jest ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie jest dość charakterystycznym ubezpieczeniem, gdyż jest to zabezpieczenie finansowe na najgorszą sytuacje w życiu człowieka, czyli śmierć bliskiej nam osoby. Drugą funkcją tego ubezpieczenie jest możliwość inwestowania kapitału. Zaopatrzenie się w taką polisę zapewne wprowadzi spokój oraz pewność, iż w bardzo przykrej chwili wsparcie otrzymają osoby rodziny, którym na pewno się to przyda. Jest to forma ochrony w aspekcie finansowym, która może okazać się bardzo potrzebna. W przypadku poniesienia śmierci przez ubezpieczonego to jego rodzina albo określeniu ludzie otrzymają środku pieniężne, które mogą przeznaczyć między innymi na.:

 • nagłe wypadki,
 • utrzymanie określonego poziomu życia,
 • spłacenie wszelakich kredytów,
 • wykształcenie dzieci.

Jeżeli chodzi o czas trwania ubezpieczenie, to można się go podjąć dożywotnio albo na określony czas. Często ubezpieczyciele posługują się takim pojęciem jak ubezpieczenie terminowe. Tę twierdzenie oznacza, że ochrona danego ubezpieczenia jest zapewniona w określonym terminie, który został zapisany w umowie przykładowo na 40 lat od 18 roku życia do 58.

Wypłata środków


Środki zostają wypłacone tylko i wyłącznie, gdy osoba ubezpieczeniowa weźmie udział w danym wypadku, w skutku jego poniesie śmierć. Jednocześnie nie będzie trzeba płacić składek na ubezpieczenie. Jeżeli przyjrzymy się konstrukcji, takich ubezpieczeń to możemy wyróżnić:

 • ubezpieczenie mieszane – do tej kategorii wchodzą  ubezpieczenia z Funduszem Inwestycyjnym. Dodatkowo poza ochroną ubezpieczonego istnieje możliwość korzystania z nagromadzonych funduszy,
 • ubezpieczenie czyste – W skrócie jest to przeciwieństwo pierwszego rodzaju, czyli również ochrania daną osobę w tym samym zakresie, ale nie ma możliwości korzystania z konsolidowanych środków. Ponadto składka ubezpieczenia jest uśredniona.

Warto podkreślić, iż niektórzy ubezpieczyciele dają możliwość inwestowania środków. W takim wypadku wszystko zależy od ubezpieczonego i on decyduje czy część składki ma zostać przeznaczona na inwestycje. Cechą wyjątkową ubezpieczenia na życie ze strony superpolisa.pl jest fakt, iż jedynie upoważnione wcześniej osoby mogą zostać wypłacone środki. Okazuje się, że to ubezpieczenie nie wspiera bliskie osoby jedynie, jak osoba poniesie śmierć. Ta sama polisa może zabezpieczyć ubezpieczonego przed trudnymi sytuacjami np.:

 • pobyt w szpitalu,
 • uszczerbek na zdrowiu,
 • zdiagnozowanie nowotworu albo innej poważnej choroby,
 • operacja chirurgiczna,
 • wypadek komunikacyjny.