Czym jest ubezpieczenie na życie i jakie są jego rodzaje?

Czym jest ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczeniem na życie nazywamy taką polisę, która w swoim zakresie obejmuje zdarzenie dotyczące śmierci ubezpieczonego niezależnie od przyczyny. Jeśli to nastąpi, ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty świadczenia zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU). Określona w umowie kwota zostaje wówczas wypłacona osobom uposażonym, które zostały wskazane przy zawarciu polisy. Mogą to być nasi najbliżsi jak małżonek czy dziecko, ale ubezpieczenie nie wymaga bycia spokrewnionym. Dobrym przykładem jest ubezpieczenie pod kredyt, gdzie świadczenie otrzymuje wskazany przez nas bank.

Jakie wyróżniamy rodzaje ubezpieczeń na życie?

Polisa powinna w jak największym stopniu spełniać nasze potrzeby, dlatego rynek ubezpieczeniowy oferuje całą gamę produktów, które mogą nas zabezpieczyć. Żeby odpowiednio dobrać ochronę musimy zdecydować, jaki mamy główny cel:

  • cel ochronny
  • cel ochronno-oszczędnościowy.

Ubezpieczenia ochronne to najczęściej spotykane produkty, których zadaniem jest zabezpieczenie życia i zdrowia ubezpieczonego. To polisy skierowane do osób, które chcą zapewnić sobie ochronę na wielu płaszczyznach: suma ubezpieczenia pozwala na spłatę zobowiązań finansowych w razie zgonu, natomiast część zdrowotna odpowiada za wypłatę świadczeń dotyczących m.in. hospitalizacji, poważnego zachorowania czy uszczerbku na zdrowiu. Niektóre polisy, oprócz podstawowej ochrony, mogą również w swoim zakresie posiadać kwestie związane z naszymi najbliższymi, takie jak urodzenie dziecka, pobyt w szpitalu małżonka czy poważne zachorowania rodzica.

Ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe to produkty skierowane dla osób, które myślą o zabezpieczeniu swojej przyszłości przy jednoczesnym zachowaniu cech ochronnych polisy. Takie ubezpieczenia pozwalają na regularne odkładanie części składki, dzięki czemu na rachunku polisy gromadzimy oszczędności, które możemy przeznaczyć na edukację dzieci, spokojną emeryturę czy inny wybrany cel. Połączenie ochrony z gromadzeniem kapitału to dobry wybór dla osób, które chcą regularnie oszczędzać kwoty dostosowane do posiadanego budżetu i być przy tym ubezpieczonym na wszelkie wypadki.

Korzyści z posiadania polisy na życie

Niewątpliwą zaletą posiadania ubezpieczenia na życie jest przede wszystkim nasz spokój. Jeśli w naszym życiu zdarzy się coś, przez co doznamy uszczerbku na zdrowiu, otrzymamy wsparcie finansowe, które pozwoli nam szybciej stanąć na nogi. A biorąc pod uwagę to, że nasze życie jest bezcenne, polisy je chroniące są stosunkowo niewielkim wydatkiem miesięcznym – składki zaczynają się od około 30 złotych.